Wallpaper #64

Wallpaper #64

Sprite Girl

Sprite Girl
Music N/A - DECO*27, Hatsune Miku (Vocaloid)

حمایت خودتون چه مالی و چه معرفی ما به دوستاتون رو از ما دریغ نکنید, توجه کنید که تمامی انیمه های روی سایت توسط خود ما انکد و کم حجم شده تا بتونیم بهترین کیفیت و کم ترین حجم رو برای شما اماده کنیم و صرفا برای پر کردن سایت, مانند سایت های ایرانی مشابه ما نرفتیم از سایت های خارجی انیمه های را کپی پیست کنیم, امیدوارم همین امر انگیزه ای برای حمایت شما از ما و در نهایت ادامه کار و انگیزه ای برای ما شود لینک کمک مالی

کمک مالی به سایت

– کمک مالی به سایت مختص هزینه های سرور میشود

– هزینه های سرور به صورت ماهیانه پرداخت میشود پس در صورت ممکن از کمک کردن به سایت به صورت ماهیانه درنگ نکنید

مقدار کمک شده تا کنون این ماه: 198 از 286 هزار تومان

کمک مالی January: 227 تومان

کمک مالی February: 210 تومان